Kde hledat pomoc

Níže naleznete seznam dostupných sociálně-zdravotních služeb pro podporu lidí s duševními obtížemi. Pro lepší přehlednost jsme služby rozdělily do kategorií. Kompletní aktualizované informace naleznete v tabulce ZDE, která zahrnuje také regionální služby.

Pražská linka důvěry - Tel.: 222 580 697 nonstop

Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 nonstop

Linka naděje Brno - Tel.: 547 212 333 nonstop

Linka důvěry Ostrava - Tel.: 737 267 939, 596 618 908 nonstop

Modrá linka - 549 241 010 (pevná linka), 608 902 410 (mobil) od 9.00-21.00, chat

Linka první psychické pomoci - Tel.: 116 123, denně 8-18h

Linka důvěry v ČR podle krajů

Dítě v krizi může zavolat na telefonickou linku nebo navštívit centrum krizové pomoci v nouzi samo, ale některá zařízení vyžadují při opakované návštěvě informovaný souhlas zákonného zástupce.

Linka bezpečí - 116 111 nonstop

Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA - 541 235 511 nonstop, 608 118 088

Dětské krizové centrum - 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující zážitky v kyberprostoru)

IPčko (slovenská chatová poradna pro mladé lidi)

Ze zákona mají všechny veřejné vysoké školy povinnost poskytovat poradenské služby. Kontakty na všechna VŠ poradenská centra naleznete v Adresáři informačních a poradenských pracovišť.

CDZ poskytují sociálně-zdravotní terénní i ambulantní služby osobám se závažným duševním onemocněním a jejich rodinám. Služby CDZ jsou spádové - přístup ke službám konkrétních CDZ mají pouze lidé žijící ve spádové oblasti daného CDZ. Týmy CDZ jsou složeny ze sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

CDZ Praha 8

CDZ Praha 9

CDZ Plzeň

CDZ Chomutov

CDZ Brno

CDZ Havlíčkův Brod

CDZ Přerov

Včasná intervence je určena lidem, u kterých se rozvíjí závažné duševní onemocnění (zejména psychotického rázu). Cílem je co nejdříve poskytnout mladému člověku a jeho blízkým odbornou pomoc. Pomoc zahrnuje například individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii a psychoedukaci. Služby týmu včasné intervence jsou spádové - přístup ke službám konkrétních týmů mají pouze lidé žijící ve spádové oblasti daného týmu.

Regionální tým Praha 8

Regionální tým Plzeň

Regionální tým Blansko a okolí

Rodičovská linka - 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., email: pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka pro rodinu a školu - 116 000 , nonstop, zdarma

Krizové centrum pro děti a rodinu - 778 111 281

Senior telefon - 800 157 157 nonstop

anonymní, zdarma

Linka seniorů, Elpida, o.p.s. - 800 200 007, od 8:00 do 20:00

anonymní, zdarma, pro seniory, osoby pečující o seniory a osoby v krizi

Centrum Anabell - poruchy příjmu potravy, Linka 774 467 293

Kaleidoskop - ambulance a terapeutická komunita (poruchy osobnosti)

Anonymní alkoholici

Bílý kruh bezpečí - linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, 116 006 nonstop

Drogová poradna

S barvou ven - LGBTIQ problematika

Greendoors - podpůrná skupina pro lidi s duševní onemocněním (Praha)

Cesta domů - pomoc a podpora lidem, kterým zemřel blízký člověk (Praha)

Dobré místo - svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním (Praha)

SFinga - svépomocná skupina pro lidi trpící sociální fobií, výraznou sociální úzkostí nebo vyhýbavou poruchou osobnosti (Praha)

Sympathea - poradenství, svépomocné skupiny a jiné formy pomoci pro rodinné příslušníky a blízké kteří trpí duševní nemocí (Praha)

Mlýnek - svépomocné setkávání lidí s duševním onemocněním (Ostrava)

Self Help Ústí nad Labem - svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním (Ústí nad Labem)

Baobab (Praha a Kladno)

Dobroduš (Praha)

Fokus Praha

Fokus Mladá Boleslav

Fokus Vysočina

Fokus České Budějovice

Fokus Labe

Fokus Liberec

Fokus Opava

Fokus Písek

Fokus Tábor

Fokus Turnov

Ledovec (Plzeňský kraj)

Lomikámen (Beroun)

Mana (Olomouc)

Péče o duševní zdraví (Pardubický a Královohradecký kraj)

Práh Jižní Morava

Vida (více poboček po ČR)

Zahrada 2000 (Jeseník, Olomoucký kraj)

► Kompletní aktualizovaný seznam dalších užitečných kontaktů ke stažení ZDE.◄

Mapy vytvořené projektem Mindset