Pozvěte nás k vám do školy!

Středním školám nabízíme workshopy zaměřené na osvětu, sebepoznání a prevenci v oblasti duševního zdraví.

Workshop je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, je určen vždy pro jednu třídu a jeho délka je 5 vyučovacích hodin.

Zaměřujeme se na následující oblasti:

  • co je duševní zdraví a proč je důležité
  • jak o své duševní zdraví správně pečovat
  • co dělat a kam se obrátit v případě nouze
  • reálný pohled na život mladého člověka s psychiatrickou diagnózou
  • zvládání školního stresu
Workshop je možné individuálně přizpůsobit potřebám třídy a jednotlivců, vše záleží na dohodě s vedením školy, školním psychologem / výchovným poradcem a třídním učitelem.V případě zájmu o realizaci našeho workshopu na vaší škole nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím následujícího formuláře: