Staňte se učitelem, který nevypouští duši!

Zúčastněte se akreditovaného dvoudenního kurzu pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol zaměřeného na péči o duševní zdraví.

Čemu se na kurzu budeme věnovat?

 • předcházení syndromu vyhoření
 • psychohygieně pro žáky i učitele
 • prevenci duševních obtíží u učitelů
 • relaxaci metodou všímavosti (mindfulness)
 • komunikaci o duševním zdraví ve třídě
 • komunikaci s žákem s duševními obtížemi
 • nejčastějším diagnózám u dětí a mladistvých a jejich specifikám včetně kazuistik
 • reflexi a sdílení zkušeností
 • aktivitám, které můžete využít přímo ve třídě

Pro získání certifikátu je nutné zúčastnit se obou dvou školicích dní. Mezi prvním a druhým dnem kurzu je cca měsíční pauza, během tohoto času si vyzkoušíte některé techniky a aktivity, se kterými jste již byli seznámeni. Druhý den kurzu provedou lektoři účastníky reflexí.

Cena kurzu je 4.500 Kč za oba dny (16 h kurzu) včetně drobného občerstvení a všech materiálů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému DVPP (č. akreditace: 15826/2019-1-622).

Kurz je možné hradit ze Šablon pro ZŠ i SŠ, a to z těch zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogůII/2.1 e & III/2.2 e či i.

Aktuální termíny:

  • sobota 25. 1. 2020 & sobota 22. 2. 2020 (vždy 9:00 - 17:00)
  • úterý 3. 3. 2020 & úterý 31. 3. 2020 (vždy 9:00 - 17:00)
  • sobota 21. 3. 2020 & sobota 25. 4. 2020 (vždy 9:00 - 17:00)
(kurz probíhá v Praze, je nezbytné zúčastnit se obou školicích dní)
 

V případě zájmu o kurz vyplňte prosím níže závaznou přihlášku: