Pro koho jsou VŠ poradny? A co čekat od jejich návštěvy?
6. 10. 2020

Pro koho jsou VŠ poradny? A co čekat od jejich návštěvy?

Již nějakou dobu se potýkám s tématem stresu, který mi dokáže velice znepříjemnit život, zejména ve zkouškovém období. Ráda bych mluvila s někým, kdo má pochopení a zkušenost s tématem „stresu/úzkostné poruchy/panické poruchy“ apod. (studentka Veronika)

Zní vám to povědomě? Poznáváte se v tom? Studium na vysoké škole může přinášet různé situace a každý student je může zvládat po svém. Z chronicky duševně nemocných 75 % onemocní před 24. rokem života. Mladí lidé jsou proto ohroženou skupinou z hlediska prvního výskytu duševních obtíží. Zároveň je největší šance na kvalitní a spokojený život, který není duševními obtížemi závažně zatížen, při včasném záchytu projevů psychických obtíží a vyhledání pomoci. Jste-li student či studentka veřejné vysoké školy a procházíte náročným obdobím nebo hledáte podporu ať už při studiu, nebo při řešení vztahových problémů, můžete zkusit využít služeb poradenských center jednotlivých univerzit nebo jejich konkrétních fakult.

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. v § 21, odst. 1, písm. d) ukládá veřejným vysokým školám „poskytovat uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi“. Toto ustanovení se vztahuje i na vojenské a policejní VŠ, soukromým VŠ zákon tuto povinnost neukládá. Zákon nepředpisuje organizační formy ani způsob a rozsah poskytovaných služeb, každá VŠ je přizpůsobuje svým potřebám a možnostem i cílovým skupinám.

Na služby poradenského centra se můžete obracet v různých situacích

Kromě psychologického poradenství může jít i o krátkodobou psychoterapii (obvykle do 10 sezení), v ojedinělých případech lze docházet i na dlouhodobou psychoterapii. Vždy závisí na konkrétním poradenském centru a službách, které nabízí.

1. Neváhajte vyhledat poradenské centrum, pokud hledáte poradenství v oblasti studijní problematiky, pokud máte potíže s adaptací na VŠ, se soustředěním, nebo s celkovou organizací studia. Možná hledáte efektivní techniky učení, chcete pracovat na svém time managementu, nebo vás trápí prokrastinace. Můžete se zaměřit též na kariérní poradenství, pochybnosti spojené s volbou vhodného oboru a profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní.

2. Poradenské centrum může nabízet psychologické intervence, pokud vás trápí psychické obtíže, úzkosti, stres, trpíte nespavostí, nebo procházíte depresivními stavy.

3. Pracovníci poradenského centra mohou být nápomocní při překonávání osobních, či jiných vztahových problémů. V bezpečném prostředí lze řešit nejrůznější konflikty, partnerské problémy, nebo potíže s navazováním vztahů.

4. Poradenské centrum může být místem podpory motivace a osobního růstu. Můžete se zaměřit na podporu sebevědomí, zlepšování sebepoznání. Některá centra nabízí také mentoring a koučování.

5. Pokud hledáte specifickou podporu, můžete zde získat užitečné kontakty a nasměrování na další odborníky a lépe se zorientovat v systému péče o duševní zdraví.

6. Pokud jste uchazeč o vysokoškolské studium, potýkáte se s duševními obtížemi a chcete své budoucí studium případně přijímací řízení konzultovat.

Dobrou zprávou je, že většina škol nabízí po dobu distanční výuky i poradenské služby online.

Pokud jste už o systému poradenských center na českých vysokých školách něco slyšeli, možná víte, že může mít i svá úskalí, která jsou velmi často dána nedostatkem financí a tedy i nedostatkem personálu v jednotlivých poradenských centrech. Záleží vždy na konkrétní univerzitě a jejím přístupu k financování těchto služeb a samozřejmě i na konkrétních pracovnících. V Nevypusť duši jsme v kontaktu s Asociací vysokoškolských poradců a spolu s Youth Speak Up! děláme vše proto, aby se situace zlepšovala. Už nyní jsou ale v centrech poradci, kteří vám mohou významně pomoci.

Jaká úskalí může obnášet využití služeb poradenského centra?

1. Objednávací systém se může u jednotlivých škol lišit, studenti mají o tyto služby zájem a ne všechna centra mají volné kapacity. Někdy je potřeba počítat s delší objednací lhůtou v rozmezí i 2 a více měsíců.* V případě akutních obtíží se prosím obraťte na linky důvěry nebo krizová centra. Jejich služby jsou zdarma a non-stop a jsou určeny k okamžité pomoci při krizových situacích.

* Čekací lhůta se může lišit v návaznosti na aktuálně platná nařízení. Situaci je nutno ověřit u konkrétní služby.

2. Může vás překvapit, že v některých poradnách se za účelem statistiky vede databáze o typech problémů, s jakými se studenti na poradenské centrum obrací. Vyplnění dokumentu je anonymní, ale může být potřeba uvést obor studia.

Návštěva poradny nenaplnila moje očekávání, ale nasměrovala mě k hledání pomoci dál. (Anonym)

3. Časová nebo personální kapacita poradenského centra se může napříč jednotlivými školami lišit, vše záleží od konkrétní zakázky, se kterou student přichází a od kvalifikace poradenského pracovníka. Poradenské centrum může být v určitých případech vhodnou dlouhodobou formou psychologické intervence, jindy představuje spíše cenově dostupnou vstupní bránu do systému psychologické péče, kde lze na základě jednorázového kontaktu získat další návazné kontakty na odborníky a služby.
Jako u jiných typů poradenských služeb i zde platí, že důležitým prvkem pro vybudování důvěry je vztah mezi poradcem a klientem. Může se stát, že vám konkrétní poradce “nesedne”, tak, jak se to může stát s jakýmkoliv jiným psychoterapeutem nebo lékařem.

4. Centra pro studenty se specifickými potřebami se primárně zaměřují na studenty se zrakovým či sluchovým postižením, s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikační schopností. Opatření, které centra nabízí, mohou mít podobu půjčování kompenzačních pomůcek, intervenčních, asistenčních a průvodcovských služeb, ale také časové kompenzace. Tyto služby by měly částečně pokrýt i přístup ke studentům s psychickými či jinými obtížemi, většinou ale nelze očekávat psychologickou intervenci v podobě jednotlivých psychologických technik či individuálních sezení. (Ale nebojte, v Nevypusť duši, jak už jsme zmínili dříve, pracujeme na tom, aby studenti s psychickými obtížemi postupně dostávali podporu, která jim, stejně jako studentům s fyzickým znevýhodněním, náleží. Jen to je běh na dlouhou trať.)

Příklad: Pokud trpíte během studia na VŠ depresivními stavy, centrum pro studenty se specifickými potřebami vám může nabídnout např. rozklad ročníku do více semestrů. Pro další specifickou psychologickou intervenci bude vhodné obrátit se na psychologickou poradnu, nebo další odbornou pomoc mimo služby, které nabízí vysoká škola.

Kde hledat informace o fungování poradenského centra na konkrétní škole?

Hledejte na internetových stránkách školy a na sociálních sítích, zeptejte se vyučujících, přihlaste se k odběru newsletteru poradenského centra, nebo se ptejte na reference od spolužáků.

Kompletní seznam poradenských služeb na vysokých školách v ČR od Nevypusť duši najdete ZDE

Dle našich informací většina škol v 1. vlně Covid-19 zvládla přechod na distanční formu a tyto služby dál za určitých omezení nabízela. V současné situaci doporučujeme informovat se o možnostech distančního poradenství u jednotlivých kontaktů uvedených v tabulce.

Téma
Duševní zdraví a škola Odborná pomoc
Líbil se vám článek?
Pošlete ho dál
Facebook

Přečtěte si další zajímavé články