Psychoterapie
15. 11. 2021

Psychoterapie

Občas v životě prožíváme období, kdy se nám nedaří, není nám dobře, a běžné způsoby, jak takové situace zvládat, nefungují. Mohli jsme být zasaženi nečekanou událostí (rozchod, změna práce, nemoc blízkého apod.), trápí nás psychické obtíže nebo se nám opakují nepříjemné situace, ve kterých si nevíme rady. Možná zjišťujeme, že nám nestačí, když se svěříme někomu blízkému, anebo ani nevíme, komu bychom se mohli svěřit. Potřebovali bychom najít někoho, kdo nás neodsoudí, s pochopením vyslechne a pomůže nám najít způsob, jak z toho ven.

ROZHODUJI SE PRO PSYCHOTERAPII

Je normální, pokud máme obavy a s vyhledáním odborné pomoci váháme. Může být těžké udělat první krok. Brání nám v tom předsudky nás samotných, nebo to, co slýcháme od jiných lidí. Pokud vidíme, že lidé kolem nás problémy zvládají sami, můžeme o sobě začít pochybovat a zjednodušovat vlastní potíže. Naši blízcí nám také mohou dávat dobře míněné rady, které nás mohou zraňovat, např. “Jdi si zaběhat”, “Pořádně se z toho vyspi”, “Zkus na to nemyslet”, “To znám, to se mi děje taky, nic to není.”…

Rozhodnutí, kdy je vhodná doba začít chodit na psychoterapii, je pouze na nás.

Tato hranice je individuální a vodítkem pro nás může být to, do jaké míry nám obtíže narušují běžný život. Pokud cítíme, že problém zasahuje do našich vztahů a ztěžuje nám práci nebo studium, trpíme zhoršením spánku nebo zažíváme například výkyvy nálad, na které nejsme zvyklí, je možná ta pravá chvíle svěřit se do rukou odborníka a hledat řešení s jeho pomocí.

ZJIŠŤUJI MOŽNOSTI PSYCHOTERAPIE

Psychoterapeuta můžeme najít ve zdravotnickém zařízení, v soukromé ordinaci nebo v terapeutickém centru.

Zatímco do krizové intervence přichází člověk v krizi, kdy sám nemá zdroje na to, aby situaci zvládal a s pomocí odborníka nachází stabilitu, ze které může čerpat sílu a poté učinit další kroky, psychoterapie je dlouhodobější forma podpory, kde terapeutický vztah pomáhá nastartovat změny v různých oblastech života.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se někdo nachází v psychické krizi, bude vhodnější obrátit se na nejbližší krizové centrum nebo volat na krizovou linku, např. Linku první psychické pomoci 116 123. Při ohrožení zdraví nebo života je nezbytné volat 155.

Ke klinickému psychologovi ve zdravotnickém zařízení se může hodit žádanka od praktického lékaře či jiného specialisty, ale není to nezbytné. Služba je hrazena zdravotním pojištěním, nevýhodou je obvykle delší objednací lhůta.

K soukromému psychoterapeutovi nebudete pro objednání potřebovat žádné doporučení. Termín zřejmě dostanete dřív, ale každé sezení si budete hradit. U soukromých terapeutů se cena za sezení obvykle pohybuje od 700 – 2000 Kč. Cena nehraje roli co se týče kvality poskytované služby a neplatí, že levný terapeut bude poskytovat horší péči než jeho dražší kolega. Ohledně kvality je důležitá spíše osobnost terapeuta a jeho zkušenosti. Někteří terapeuté jsou ochotni ceník upravit na míru po individuální dohodě s klientem, který se nachází v situaci, kdy nedokáže hradit plnou výši.

Existuje více forem psychoterapie podle charakteru obtíží: 

 • Individuální psychoterapie
  (setkávání jednoho klienta s terapeutem)
 • Párová psychoterapie
  (zaměřuje se na řešení problémů a rozvoj osobnosti v konkrétním partnerském vztahu, obvykle dochází partneři na sezení společně)
 • Skupinová psychoterapie
  (pravidelné setkávání uzavřené skupiny, účastníci se obvykle sdružují podle typu obtíží, patří tam stacionární programy pro pacienty, růstové sebezkušenostní skupiny apod.)
 • Rodinná psychoterapie
  (zaměřuje se na celou rodinu a systém vztahů a vazeb, na sezení bývají při práci s rodinou přítomni dva terapeuti)

Ideální může být, pokud se služba, kterou hledáme, nachází v místě našeho bydliště. V praxi toto ale bývá problém a mnohé služby nejsou snadno dostupné.

TIPY:

 • Pokud nechceme za psychoterapií docházet desítky kilometrů, v současnosti mnoho terapeutů nabízí své služby online. To může být užitečné, pokud se nacházíme v lokalitě, kde je nedostatek služeb v oblasti péče o duševní zdraví.
 • Pokud řešíme spíše finanční stránku, mnoho služeb je nabízených zdarma přes různé projekty. Ty ale ale mohou být spádové (tj. regionální, určené pro vybranou skupinu zájemců o službu) nebo časově omezené. 

ZAČÍNÁM HLEDAT

Můžeme si rozmyslet základní představu o tom, co od terapie očekáváme, ale není nutné mít všechno promyšlené do detailů. Pokud se rozhodneme svěřit do rukou odborníka, je důležité ověřit si jeho vzdělání a profesní kvalifikaci. 

Je nezbytné, aby psychoterapeut, ke kterému potřebujeme mít důvěru, pracoval průběžně na svém dalším vzdělávání a dodržoval etický kodex.

Mezi terapeutické přístupy, se kterými se můžeme jako klienti setkat, patří kognitivně-behaviorální terapie (KBT), gestalt psychoterapie, psychoanalýza a mnohé další. Odlišují se například v míře vedení ze strany terapeuta, který zadává různá cvičení či domácí úkoly, nebo průběh sezení zcela přizpůsobuje klientovi a nechává rozhovor plynout.

Hledáme-li toho pravého terapeuta, nemusíme se orientovat ve všech směrech a podle toho vybírat. V případě, že si s konkrétním terapeutem nesedneme, vždy můžeme zkusit odlišný přístup u jiného odborníka.

Jako klienti máme právo změnit terapeuta, pokud s průběhem terapie nejsme spokojeni. Vyplatí se dát tomu šanci, protože změny se nedějí okamžitě. Pokud ovšem vystřídáme několik odborníků a nikdo z nich nám nevyhovuje, může být užitečné zamyslet se nad tím, proč se to opakovaně nedaří a jaká jsou naše očekávání.

CO JE DOBRÉ O PSYCHOTERAPII VĚDĚT

1.Terapie často bývá časovou investicí

Některé směry mají jasnou strukturu a počet sezení, v jiných se vztah buduje několik měsíců i let. Záleží také na tom, zda se jedná o akutní potíže v životě, nebo jde o seberozvojová, růstová témata. Klienti často již po prvním sezení, které proběhlo dobře, zmiňují pocit úlevy. Konečně někomu řekli, co v sobě dlouho tajili a co je velmi trápilo, a terapeut je vyslechl s pochopením a neodsoudil. Na změnu postojů, nebo zvládnutí potíží bude potřeba více času, protože výsledky nepřicházejí hned.

2. Na terapii můžeme docházet po dobu nezbytnou pro zvládnutí potíží, nebo dlouhodobě.

Na terapii můžeme chodit týdny, měsíce, nebo ji po určitém období, kdy cítíme, že to zvládneme sami, můžeme po domluvě s terapeutem přerušit, a pokud to bude potřeba, navázat znovu po delší době. Všechno záleží na individuální dohodě s terapeutem, nebo na našich možnostech či očekávání. S časovým odstupem několika měsíců, či let, můžeme zkusit i jiného terapeuta, pokud v budoucnosti opět budeme cítit, že potřebujeme pomoc odborníka.

3. Vstup do terapie může mít svá úskalí

Na psychoterapeuty se obrací množství lidí se svými potížemi, proto se stává, že mají plno a nové klienty nepřijímají do péče. Není neobvyklé, že zájemci o psychoterapii ve zdravotnickém zařízení / klinické ambulanci vyplňují dotazník, jsou zařazeni do pořadníku a na termín čekají i několik týdnů či měsíců, dokud se terapeut neozve, že má volné místo a termín. To může zaskočit nebo dokonce odradit, přitom lidé s osobní zkušeností s duševními obtížemi, kteří úspěšně prošli léčbou, někdy říkají, že je mrzí, že se pomoc nerozhodli vyhledat dřív. Trpělivost se vyplácí a možností pomoci je víc, i když na některé je potřeba si déle počkat a cesta k pomoci často bývá během na dlouhou trať.

TIP:  Pokud čekáte na termín u svého terapeuta dlouho, můžete využít jiné formy podpory:

 • Dospělí mohou využít Linku první psychické pomoci 116 123 (anonymně, zdarma, nonstop)
 • Pro děti a studenty do 26 let funguje Linka bezpečí 116 111 (anonymně, zdarma, nonstop)
 • Služba Terapeutická linka Sluchátko nabízí nárok na 3x 50minutové sezení. Samotná služba je zdarma, volání je zpoplatněno dle tarifu operátora jako běžný hovor.

4. Terapie může být náročná a bolestivá, ale stojí za to.

Psychoterapeut není kouzelník, který zařídí, aby najednou vše v životě klapalo tak, jak má. V terapii se vytváří bezpečný prostor, kde je možné zkoumat vlastní myšlenky a emoce, vracet se k důležitým událostem z minulosti, zkoušet nové dovednosti. Někdy můžeme postrádat motivaci, nebo mít pochybnosti o tom, zda to má smysl, mohou se objevit různé překážky, může to být náročné, pokud narazíme na citlivá témata.  Naše ochota ke spolupráci je proto velmi důležitá.

Docházet na psychoterapii není selhání, je to známka odvahy vzít život do vlastních rukou a hledat cestu ke spokojenému a smysluplnému životu, protože nikdo jiný to za nás neudělá.

5. Terapeutický vztah je postavený na důvěře

Na začátku terapie se vytváří pracovní spojenectví klienta a terapeuta a tak jako kdekoliv jinde v mezilidském kontaktu i zde se vytváří určitý typ vztahu. Jeho kvalita se odvíjí od toho, jak si klient s terapeutem lidsky sednou. Roli může hrát i to, s jakou zakázkou klient přichází, nebo jak se průběh terapie v čase postupně odvíjí.

Terapie nám může dát mnohem více, pokud svému terapeutovi věříme. Je přirozené cítit obavy a strach, zejména ze začátku, ale po několika dalších sezeních se můžeme zamyslet nad tím, zda terapie přináší první výsledky a jak se naplňuje naše očekávání. 

Budování terapeutického vztahu obvykle nějaký čas trvá a tak je přirozené, že hned u prvního sezení nemusíme být otevřeni sdílet vše (dokonce ani po několika sezeních). Komunikovat upřímně o tom, co se v nás odehrává, pomůže terapeutovi lépe porozumět našemu vnímání situace a může to mít velký přínos pro vzájemný vztah a další postup.

6. Pokud cítíme, že v terapii nejsme spokojeni, je vhodné to se svým terapeutem otevřít.

Můžeme společně dojít k tomu, že bude vhodné terapii ukončit a zkusit jiného odborníka, nebo jiný typ služby. Vysvětlení, proč terapie nefunguje tak, jak by měla, může být vícero a někdy to může být pouze o tom, že si klient a terapeut spolu lidsky nesednou.

Může se stát, že jsme se setkali se špatnou nebo zraňující zkušeností. To ale mohlo být pochybením odborníka, nikoliv psychoterapie jako takové. Klient má právo vznést dotaz nebo podat stížnost. 

Individuální docházení k více terapeutům najednou se nedoporučuje, jejich přístupy se navzájem nemusí shodovat a to může nadělat zmatek a způsobit mnohá nedorozumění. Naopak, někdy může být prospěšné doplnit rodinnou nebo párovou terapii docházením na individuální terapii toho z aktérů, který potřebuje víc individuální podpory, než umožňuje společná práce.

7. Psychoterapie nemusí stačit

Pokud se stav zhoršuje, nebo prožíváme obtíže, které nám vážným způsobem zasahují do osobního, pracovního života či studia, s ohrožením našeho zdraví, životního stylu a vztahů, doporučuje se kontaktovat psychiatra. Pokud terapeut zaznamená, že by taková léčba mohla pomoci, může sám vyšetření u psychiatra doporučit. U většiny duševních onemocnění jsou prokázané výsledky z výzkumů, že kombinace léků a psychoterapie je to, co v obtížích pomůže nejlépe. Panuje mýtus, že psychoterapie není efektivní u závažných duševních onemocnění, i tam ale může mít pozitivní dopad a podílet se na zlepšení kvality života při zotavení.

Podpora blízkého

Může se stát, že terapeuta nebudeme hledat pro sebe, ale budeme chtít podpořit svého blízkého v tom, aby se nebál obrátit se na odbornou pomoc. Pokud se jedná o neplnoletého klienta, bude potřeba informovaný souhlas rodičů / zákonného zástupce. 

Jak blízkého podpořit ve vyhledání psychoterapie:

 • Přemýšlel si nad tím, jak bys tuto situaci řešil?
 • S kým dalším bys to mohl probrat/ se svěřit?
 • Je skvělé, že chceš pro sebe vyhledat pomoc. 
 • Mohu pro tebe něco udělat?
 • Pokud budeš chtít, pomůžu ti někoho vyhledat.
 • Pokud bys chtěl/a, mohu tě doprovodit na první sezení.

Ne každé poradenství a různé formy osobního průvodcovství jsou psychoterapií.

Na trhu své služby nabízí množství životních poradců a může být náročné zorientovat se v tom, kde najít kvalitní odbornou pomoc. Několik tipů, jak si ujasnit, zda se jedná o odborníka, kterému můžeme důvěřovat:

 1. Vzdělání: Pokud máme pochybnosti, můžeme si zkusit promluvit o metodách, jakými daný odborník pracuje nebo léčí, klást dotazy a ověřit si z různých zdrojů jeho profesní vzdělání, zkušenosti a kompetence. 
 2. Celkový dojem: Pozorujme způsob vystupování, otevřenou a přímou komunikaci s námi a celkový dojem.
 3. Rychlá řešení: Při slibování extrémně rychlých, účinných, ale finančně nákladných řešení bychom se měli mít na pozoru. Ten, kdo nabízí své služby, může slibovat rychlé vyléčení, ale zázračná řešení obvykle neexistují. Bez motivace a poctivé práce na sobě to v psychoterapii nepůjde.
 4. Důvěra & dobrovolnost: Vše by se mělo odehrávat v atmosféře důvěry a dobrovolnosti. Do ničeho bychom neměli být nuceni a měli bychom mít možnost aktivitu zastavit, pokud s ní nesouhlasíme, nebo se u ní cítíme velmi nepříjemně a v nebezpečí.
 5. Citlivost & respekt: Ve chvílích, kdy sdílíme naše myšlenky, emoce, vzpomínky, starosti a obavy jsme křehcí a zranitelní. Potřebujeme mít vedle sebe někoho, kdo nás bude citlivě provázet s respektem vůči naší osobě.

Další články z dílny Nevypusť duši zaměřené na psychoterapii

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii (seznam certifikovaných psychoterapeutů)

Česká psychoterapeutická společnost (adresář psychoterapeutů)

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Seznam může sloužit pro vyhledání psychiatra, klinického psychologa, psychoterapeuta a dalších odborníků. Jejich služby jsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Sociální klinika (více poboček po ČR)

Finančně dostupné terapeutické služby v 16 městech ČR pro ty, kteří se nachází v náročné životní situaci a nemohou si terapii dovolit.

Terapeutický přístav (Praha)

Finančně dostupná psychoterapie, kterou poskytují terapeuti – studenti, kteří aktuálně procházejí vzděláváním v psychoterapii.

Meetina (Praha)

Konzultace, na které vám psychologové poskytnou, nebo doporučí takovou službu, která by vám co nejvíce vyhovovala. Máte možnost se zeptat, co vás ohledně péče o duši zajímá a kde lze najít odbornou pomoc.

Terap.io (online terapie)

Online terapie a poradenství pro všechny, kteří řeší nějaké životní problémy a chtějí pomoci od odborníka. Terap.io garantuje adekvátní vzdělání svých terapeutů.

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.

Bezplatná telefonní linka pro ty, kteří hledají cestu k psychoterapii

Seznam dalších užitečných kontaktů

Opatruj.se

Seznam užitečných kontaktů na odborníky, ambulance, organizace a instituce.

K psychologovi

Projekt, který pomáhá lidem najít vhodného psychologa.

Jak funguje psychoterapie

Článek o tom, co v terapeutickém vztahu funguje, bez ohledu na konkrétní školu a směr.

Jak vybrat terapeuta 

Přehled otázek, jaké si položit při výběru terapeuta.

Terapeutické metody

Přehled nejvíce rozšířených terapeutických směrů.

Ochrana klientů

Informace o ochraně klientů, jak vznést dotaz nebo podat stížnost.

Téma
Odborná pomoc
Líbil se vám článek?
Pošlete ho dál
Facebook

Přečtěte si další zajímavé články