Adaptace na změny

Změna jako hrozba, nebo příležitost? Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.