Emoce na dlani

Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky a žákyněmi. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.