Duševní zdravověda pro vyučující

OBSAH KURZU:

  • předcházení syndromu vyhoření
  • psychohygiena pro učitele a učitelky
  • prevence duševních obtíží u žáků
  • relaxace metodou všímavosti (mindfulness)
  • aktivity, které můžete využít přímo ve třídě
  • vedení podpůrného rozhovoru s žákem s duševními obtížemi
  • nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých včetně kazuistik ze školního prostředí
  • reflexe a sdílení zkušeností

Kurz je akreditovaný MŠMT v systému DVPP (č. akreditace: 15826/2019-1-622).

Kurz je možné hradit ze Šablon pro ZŠ i SŠ, a to z těch zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů. Šablony jsou stavěny tak, že na akreditovaný kurz Duševní zdravovědy v délce 16 hodin lze vykázat dvě šablony. Takto může škola zaplatit celý kurz a vykázat ho do svého projektu.

Je nezbytné zúčastnit se obou školicích dní. Budou-li v době konání kurzu platná epidemiologická nařízení, kvůli kterým jej nebude možné uskutečnit v prezenční podobě, koná se první školicí den online. Druhý den je nutné uskutečnit prezenčně, v případě nařízení bude stanoven náhradní. V takovéto kombinované podobě stále platí, že je kurz akreditovaný v systému DVPP.