Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Jakými základními zásadami se řídíme?

Osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nevyhnutelný pro daný účel. Osobním údajem rozumíme nejčastěji: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně název toho, kdo vás zaměstnává, a vaši pozici v daném zaměstnání. Jsou případy, kdy vaše osobní údaje musíme zpracovávat a nevyžaduje to váš souhlas (např. jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti – např. zákon o účetnictví), jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme, na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru apod.). V ostatních případech údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

Osobní údaje uchováváme po dobu 5 let nebo archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Každý rok také měníme a aktualizujeme návaznou síť. Proto vás vymažeme z centrálního adresáře ve chvíli, kdy přestanete pracovat pro organizaci nebo instituce, se kterou jsme v kontaktu.

Vaše údaje se nalézají v našem centrálním adresáři. Zaměstnanci*kyně do něj mají přístup na základě svých pracovních povinností a náplní práce, jsou vázáni mlčenlivostí. Takový centrální adresář se nachází na zabezpečeném icloudu s omezenými přístupy a specifickým přihlašováním uživatelů a uživatelek, a zároveň v programu zvaném MailChimp. 

Žádná data, která zpracováváme, nejsou předávána třetím stranám! Používáme je pouze pro naše pracovní účely a k propagaci nás samotných.  

Jaká data nám nejčastěji poskytujete?

1) Údaje o osobách přihlašujících se do nějakého programu, aktivity apod. – v případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některého z námi provozovaných formulářů, do nějakého programu, aktivity apod., zpracováváme vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete. Zasláním poptávky s tím souhlasíte.

2) Údaje o dárcích – pokud se rozhodnete zavázat se prostřednictvím některé z námi provozovaných stránek či platforem k poskytnutí daru (jednorázového či opakovaného) či podobného příspěvku, zpracováváme vaše údaje, které nám v rámci toho poskytnete. 

3) Cookies – cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele nebo uživatelku. 

4) Newslettery – v případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některého z našich formulářů k registraci do nějakého programu, aktivity., k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů pro marketingové účely (například informování o novinkách a akcích z dílny Nevypusť duši). 

Jaká jsou vaše základní práva?

Máte právo:

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování;
  • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů;
  • vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené;
  • požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti);
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdo u nás zodpovídá za správu osobních údajů?

Kontakt na předsedkyni spolku: Mgr. Barbora Pšenicová barbora.pse@nevypustdusi.cz 
Kontakt pro informace, výmaz údajů apod.: info@nevypustdusi.cz

Nevypusť Duši, z.s., se sídlem Alej Českých exulantů 1153/9, Praha 6, 161 00, IČ: 05318530, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou L 66470, Městským soudem v Praze.