Od září spouštíme komplexní program péče o duševní zdraví na středních školách

Učitelé, žáci i vedení škol mají za sebou několik náročných zkoušek psychiky a dopady pandemie a souvisejících opatření na duševní zdraví celé populace vnímáme ve školách velmi intenzivně. Učit se pečovat o duševní zdraví stejně jako o zdraví fyzické snad nikdy nebylo důležitější.

Včasná prevence, posilování psychické odolnosti a pohody, zvyšování povědomí o dostupných službách pomoci a i samotné ochoty vyhledat pomoc je důležitý balíček kompetencí jak pro učitele a vedení školy, tak žáky. A právě zakotvení péče o duševní zdraví do života školy je cílem programu Zázemí pro duši.

Naším cílem je vytvořit ve školách zázemí pro péči o duševní zdraví učitelů, dětí a dospívajících.

Co v programu získá vaše škola?

1. 2 dny kurzu Duševní zdravověda pro učitele (16 celých hodin)

 • pro celý učitelský sbor (až 40 lidí) – 1 skupina s max. 20 účastníky
 • zážitkový kurz je zaměřený na péči o duševní zdraví (předcházení syndromu vyhoření,
  psychohygiena, relaxace metodou všímavosti – mindfulness), ale také na komunikaci o
  duševním zdraví ve třídě a nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých
 • mezi prvním a druhým dnem kurzu je cca měsíční pauza, během tohoto času mohou učitelé vyzkoušet některé techniky a aktivity, se kterými již byli seznámeni
 • každý účastník získá pracovní sešit s různými psychohygienickými aktivitami pro sebe i do třídy
 • vedený 2 lektory, ze kterých je vždy 1 zkušený psycholog s praxí ve školství
 • tento kurz je již akreditován v systému DVPP

2. Duševní zdravověda pro středoškoláky (5 vyučovacích hodin)

 • celkem 4 interaktivní workshopy pro celé 1. a 2. ročníky (až 120 žáků)
 • během workshopu boříme mýty o duševním zdraví a nemocech, vysvětlujeme, jaké jsou hlavní principy duševní hygieny a jak se o duševní zdraví starat
 • žáci sami sdílí a přichází na praktické tipy, jak zvládat školní stres a jak na zdravé copingové strategie, zkouší si relaxační techniku
 • žáci si odnáší kontakty na poli psychologické pomoci – kam se mohou obrátit, jak služby fungují a co od nich mohou čekat

3. 5 měsíců online podpory pro učitele (5 vyučovacích hodin)

 • 4x 2 hodiny webináře pro celý učitelský sbor a vedení školy, které doplňují obsah 2 denního kurzu pro učitele (opět skupiny max. 20 učitelů, setkání jsou reflektivní a interaktivní)
 • 1x závěrečné setkání na 3 hodiny k reflexi celého programu a jeho dopadu na celý učitelský sbor, žáky a školu

4. Metodická podpora třídních učitelů

 • 3 online setkání pro třídní učitele tříd, ve kterých proběhne workshop Duševní zdravovědy pro středoškoláky, výchovného poradce, metodika prevence a případně školního psychologa
 • účastníci získají a vyzkouší koncept třídnické hodiny zaměřené na duševní zdraví

5. Data z průběžné evaluace projektu

 • celý program počítá s profesionální evaluací, na základě které můžeme jednotlivé školy i po skončení programu dále podpořit
 • evaluace bude probíhat v podobě dotazníků pro učitele i žáky (před začátkem projektu, po jeho skončení a poté s časovým odstupem) a skupinovými rozhovory s vybranými učiteli (cca 1, 5 hodiny po skončení projektu)

Harmonogram projektu

Konkrétní termíny domluvíme s každou školou individuálně po podpisu smlouvy. První aktivita (1. den Duševní zdravovědy pro učitele) se uskuteční již v průběhu přípravného týdne v srpnu, nebo v září 2022.

Zapojení skupin a časová náročnost aktivit

Podmínky pro zapojení do programu

Projekt je určený pro střední školu jakéhokoli zaměření s pedagogickým sborem čítajícím 35-45 učitelů a dvěma až třemi paralelními třídami v jednom ročníku. Uvedená velikost školy je nezbytným předpokladem pro zapojení do projektu (menší ani větší školy bohužel v tuto chvíli nemůžeme do projektu přijmout). Další podmínky pro účast v projektu jsou:

 • ochota naplno se zúčastnit projektu a všech jeho částí – není možné participovat v projektu pouze částečně (např. jen programem pro žáky / třídní učitele / DVPP kurzem pro pedagogický sbor)
 • podpis smlouvy, která zavazuje Nevypusť duši i školu k plnění jednotlivých aktivit včetně spolupráce na evaluaci projektu, která zahrnuje vyplnění anonymních evaluačních dotazníků (žáci, učitelé i vedení školy) a několik evaluačních rozhovorů pro zhodnocení projektu (učitelé a vedení školy)
 • finanční spoluúčast 60.000 Kč (cca 13,5 % celkové ceny – tato snížená cena je možná jen díky podpoře našich dárců, celková cena programu pro jednu školu je více než 445.000 Kč)
  • částku 60.000 Kč lze hradit ze šablon – jedná se o spoluúčast na platbě 16 h kurzu pro učitele akreditovaného jako DVPP

Jak bude probíhat výběr škol z přihlášených uchazečů?

 • z přihlášených škol budeme vybírat vhodné uchazeče stratifikovaným výběrem, abychom získali reprezentativní výsledky evaluace
 • škola může být vybrána do tzv. kontrolní skupiny – v takovém případě se škola zúčastní ve školním roce 2022/23 pouze evaluační části programu a jeho intervenční část (programy pro učitele a žáky) ve této škole Nevypusť duši zrealizuje se začátkem druhého pololetí šk. roku 2023/24

 

Kdo je Nevypusť duši a proč právě duševní zdraví?

V Nevypusť duši ukazujeme, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. Zdůrazňujeme důležitost prevence, šíříme fakta a sdílíme osobní příběhy. Náš tým je plný psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, studentů těchto oborů a mladých lidí  se zkušeností s duševním onemocněním. 

 • proškolili jsme více než 750 učitelů a 10 500 žáků z celé ČR – věnujeme se primární prevenci ve třídách, podpoře duševního zdraví a vzdělávání pedagogů
 • spolupracujeme se Skautem, jsme odborným partnerem poradní skupiny pro wellbeing v rámci Partnerství 2030+ SKAV a členy Rady vlády pro duševní zdraví
 • realizovali jsme workshopy pro Letní školu občankářů, spolupracujeme s Global Teachers Prize ČR a s více než 200 SŠ a ZŠ z celé republiky

Je prokázáno, že včasně nabyté schopnosti a dovednosti v péči o duševní zdraví mohou zabránit rozvoji mnohých duševních onemocnění, které se nejčastěji projeví u adolescentů. Víme, jak moc je pro wellbeing ve škole důležité podpořit učitele v sebepéči a prevenci vyhoření a všem tak pomoci k tomu, aby vzdělávací proces probíhal s větší radostí a úspěšností.

Zakotvit péči o duševní zdraví do života školy je cílem programu Zázemí pro duši. Ten je vystavěný profesionály z oblasti školní psychologie, neurověd i osob se zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku a staví na několikaleté praxi ve vzdělávání učitelů, středoškoláků i široké veřejnosti o duševním zdraví a prevenci. Celý program bude procházet odbornou evaluací ve spolupráci se společností PAQ Research.