Duševní zdraví na vysoké škole
3. 10. 2019

Duševní zdraví na vysoké škole

Život vysokoškolského studenta je typický tím, že se v něm střídají období vysokého pracovního nasazení s obdobím relativního klidu. Studium, zejména ve zkouškovém období, klade vysoké nároky na systematickou práci a na samostatnou organizaci času. Duševní činnost si zpravidla vyžaduje hlubokou koncentraci a to všechno může způsobovat velkou psychickou zátěž. 

V šíleném kolotoči povinností je velmi snadné zapomenout na pravidelný odpočinek a na psychohygienu. Sepsali jsme tipy pro všechny vysokoškoláky, aby zvládali své studium ve větší duševní pohodě.

Co můžete udělat pro své duševní zdraví?

1. Odpočívejte a spěte alespoň 7 hodin

2. Opatrně s kofeinem a alkoholem

3. Nezapomeňte na svoje koníčky a volný čas

4. Rozdělte si práci na menší části

5. Vyhraďte si dostatek času na přípravu

6. Nesrovnávejte se s ostatními

7. Stanovte si priority

8. Nalezněte vlastní motivaci

9. Odměňujte se za úsilí

10. Nebojte se požádat o pomoc, pokud vám není dobře

Kam se můžete obrátit v případě nouze?

  • Studenti do 26 let mohou telefonovat na Linku bezpečí: 111 116, která je k dispozici zdarma a nonstop. Lze využít také e-mail nebo chat. Více o fungování linky ZDE.
  • Všichni dospělí se mohou obracet na Linku první psychické pomoci: 116 123, která je k dispozici zdarma, denně od 8 hod do 18 hod. Provozuje také e-mail a chat. Více o fungování linky ZDE.

Kam můžete zajít v případě nouze?

Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb. v § 21, odst. 1, písm. d) ukládá veřejným vysokým školám „poskytovat uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi“. Toto ustanovení se vztahuje i na vojenské a policejní VŠ, soukromým VŠ zákon tuto povinnost neukládá. Zákon nepředpisuje organizační formy ani způsob a rozsah poskytovaných služeb, každá VŠ je přizpůsobuje svým potřebám a možnostem i cílovým skupinám.

Poradenské centrum může být zaměřené na studijní problematiku (adaptace na VŠ, uplatnění absolventů na pracovním trhu), ale mnohá vysokoškolská poradenská centra nabízejí také psychologické poradenství. Studenti se na ně mohou obrátit s nejrůznějšími obtížemi, jak v oblasti mezilidských vztahů, řešení konfliktů, tak v případě, že prožívají úzkostné stavy, trápí je stres, nespavost nebo deprese. Patří sem také studijní obtíže spojené zejména se zkouškovým obdobím, zvládání trémy, prokrastinace, ale také podpora motivace a osobního růstu.

Přibližně polovina vysokých škol v České republice má zřízené poradenské centrum, nebo specializované centrum podpory studentů se specifickými potřebami, mezi ně patří všechny 3 největší univerzity v ČR. Kromě celouniverzitních poradenských center mohou mít svá menší centra zřízeny i jednotlivé fakulty.

Univerzita Karlova v Praze – Centrum Carolina 

Adresa: Ovocný trh 560/5, Praha 1

Poskytované služby: podpora studentů a uchazečů o studium se speciálními potřebami a socioekonomickým znevýhodněním, psychologické poradenství (také v angličtině), podpora studentských spolků

Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze – Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS)

Adresa: Ovocný trh 560/5, Praha 1

Poskytované služby: podpora studentů a zaměstnanců ČVUT při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Pro studenty organizují akce zaměřené na osobní rozvoj.

Více informací najdete ZDE.

Masarykova univerzita v Brně – Poradenské centrum

Adresa: Žerotínovo náměstí 617/9, Brno

Poskytované služby: studijní a psychologické poradenství

Více informací najdete ZDE.

Univerzita Palackého v Olomouci – Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP

Poskytované služby: psychologické poradenství primárně pro studenty filozofické fakulty, v případě volné kapacity i dalších fakult

UP provozuje také Kariérní centrum, Podporu studentů se specifickými potřebami, Studentskou právní poradnu, atd.

Více informací najdete ZDE.

Další tipy pro duševní zdraví

Kontakty na další vysokoškolská poradenská centra v celé ČR najdete na stránkách Asociace vysokoškolských poradců.  

Poradenská centra a informace o jejich fungování někdy nejsou dobře viditelné, proto doporučujeme nebát se zeptat na konkrétní škole a kontaktovat pro více informací například studijní oddělení. Dobrou zprávou je, že zřízení poradenského centra plánují i další vysoké školy, které ho dosud svým studentům nenabízely.

Téma
Duševní hygiena a prevence Duševní zdraví a škola Odborná pomoc
Líbil se vám článek?
Pošlete ho dál
Facebook

Přečtěte si další zajímavé články