Programy pro učitele*ky

Workshop

Duševní zdravověda pro vyučující

Dvoudenní akreditovaný workshop s měsíční pauzou. První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů a učitelek, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků*yň ve třídě. Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci*e prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů*ek reflektují, jak se jim dařilo. Účast na tomto workshopu je pro učitele příležitostí sdílet společně dobrou praxi, zkušenosti a vzájemně se inspirovat do další práce.  

OBSAH KURZU:

 • předcházení syndromu vyhoření
 • psychohygiena pro učitele a učitelky
 • prevence duševních obtíží u žáků
 • relaxace metodou všímavosti (mindfulness)
 • aktivity, které můžete využít přímo ve třídě
 • vedení podpůrného rozhovoru s žákem s duševními obtížemi
 • nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých včetně kazuistik ze školního prostředí
 • reflexe a sdílení zkušeností

Kurz je akreditovaný MŠMT v systému DVPP (č. akreditace: 15826/2019-1-622).

Kurz je možné hradit ze Šablon pro ZŠ i SŠ, a to z těch zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů. Šablony jsou stavěny tak, že na akreditovaný kurz Duševní zdravovědy v délce 16 hodin lze vykázat dvě šablony. Takto může škola zaplatit celý kurz a vykázat ho do svého projektu.

Je nezbytné zúčastnit se obou školicích dní. Budou-li v době konání kurzu platná epidemiologická nařízení, kvůli kterým jej nebude možné uskutečnit v prezenční podobě, koná se první školicí den online. Druhý den je nutné uskutečnit prezenčně, v případě nařízení bude stanoven náhradní. V takovéto kombinované podobě stále platí, že je kurz akreditovaný v systému DVPP.

Reference

Workshop byl pro mě velmi přínosný - faktografie, metody, praktická stránka, nové trendy atd. Děkuji také za úžasný přístup lektorů a bezpečné prostředí :)
Učitelka, SOŠ
Váš workshop se mi líbil. Hlavně aktivní část, při které jsme si mohli situace sami vyzkoušet.
Učitelka, 2. stupeň ZŠ
max. 20 učitelů*ek
2 x 8 hodin
pro učitele a učitelky SŠ a 2. stupně ZŠ
Webinář

Třídnictví jako vztah: podpora pro učitele a učitelky (4 interaktivní setkání)

Cílem navazujících setkání Třídnictví je vztah je podpořit vyučující v roli třídních. 4 interaktivní setkání se zaměří na to, jak se aktivně starat o wellbeing žáků a žákyň ve třídě, jak bezpečně zapojit aktivity do hodin (a využít tzv. “třídnických minutek”), ale také na to, jak pečovat o svůj vlastní wellbeing a jak zapojit intervizi, bezpečné a rozvojové kolegiální sdílení do pracovního cyklu. 

Všechna setkání budou postavena na aktivitě zapojených účastníků a účastnic, bude také prostor na sdílení vlastních poznatků, postojů a zkušeností. Zapojení také dostanou několik užitečných nástrojů a tipů, jak se dál rozvíjet v kompetencích třídnictví. 

Jednotlivá setkání:

 1. Třídnictví je vztah (2 hodiny)
 2. Třídnické minutky (2 hodiny)
 3. Táhneme za jeden provaz (2 hodiny)
 4. Rosteme spolu (2 hodiny)
max. 12 učitelů*ek
4x 120 minut
pro třídní učitele a učitelky SŠ a 2. stupně ZŠ
Webinář

Adaptace na změny

Webinář je určen nejen učitelům a učitelkám, kteří se chtějí přestat bát změn, ale všem, kdo chtějí vnímat změnu jako příležitost. Podíváme se na základní fáze a principy změn. V průběhu zmapujeme vlastní pocity a postoje ke změnám. Objevíme způsoby, jak poznat a posílit svou komfortní zónu. Projdeme vhodné postupy, jak žáky podporovat v období adaptace na změny a rozšíříme možnosti, jak změny chápat, přijímat a pozitivně využít.

Změna jako hrozba, nebo příležitost? Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.

25 účastníků*ic
120 minut
pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ

Webinář pro sborovnu
Nezávazně poptat
Webinář

Emoce na dlani

Webinář je zaměřen na porozumění emocím a jak je využít při naplňování vlastních potřeb. Během webináře se naučíme rozlišovat základní emoce, ukážeme si, jak jim lépe porozumět a do jaké míry je můžeme ovlivňovat. Zaměříme se také na způsoby, jak emoce ve třídě zužitkovat. V neposlední řadě nastíníme možnosti, jak využít jejich potenciál ke svým cílům.

Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky a žákyněmi. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.

max. 25 učitelů*ek
120 minut
pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ

Webinář pro sborovnu
Nezávazně poptat
Webinář

Minutové relaxace

Webinář je zaměřený na relaxační techniky a psychohygienu v učitelské profesi. Nabízíme v něm ochutnávky relaxačních technik, představíme možnosti, jak je zapojit do osobního života a učitelské praxe. Společně pak zjistíme, co komu z nás nejlépe vyhovuje a podíváme se na přednosti a limity jednotlivých způsobů relaxace.

Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky a žákyněmi. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.

max. 25 účastníků*ic
120 minut
pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ

Webinář pro sborovnu
Nezávazně poptat
Webinář

Potřeby a motivace v učitelské práci

Webinář je zaměřený na práci s tématem motivace, smyslu a hodnot v práci učitele*ky i ve třídě. V průběhu se podíváme na hnací motory, které motivují při práci vyučující a nahlédneme na hodnoty, které dávají práci smysl. Nabídneme také možnosti a postupy, jak pro žáky a žákyně vytvářet bezpečné prostředí a podmínky pro učení se s chutí. Dotkneme se i tématu úspěchu v souvislosti s jejich vlastní motivací.

Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky a žákyněmi. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.

max. 25 účastníků*ic
120 minut
pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ

Webinář pro sborovnu
Nezávazně poptat
Webinář

Stres a syndrom vyhoření

Webinář zaměřený na prevenci syndromu vyhoření. Během webináře zmapujeme typické stresory, které se pojí s učitelskou profesí. Ukážeme si, do jaké míry je můžeme ovlivňovat. Společně také nahlédneme do procesu syndromu vyhoření a najdeme možnosti, kde hledat vnitřní i vnější zdroje podpory nejen v časech distanční výuky.

Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky a žákyněmi. Během celého webináře bude prostor pro pokládání dotazů a pro diskuzi.

max. 25 účastníků*ic
120 minut
pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ

Webinář pro sborovnu
Nezávazně poptat

Podpořte nás

Díky vaší finanční podpoře můžeme programy přizpůsobovat aktuálním potřebám škol a učitelů*ek. Děkujeme!

Co o programech říkají učitelé*ky?

Workshop byl pro mě velmi přínosný - faktografie, metody, praktická stránka, nové trendy atd. Děkuji také za úžasný přístup lektorů a bezpečné prostředí :)
Učitelka, SOŠ
Váš workshop se mi líbil. Hlavně aktivní část, při které jsme si mohli situace sami vyzkoušet.
Učitelka, 2. stupeň ZŠ

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, bool given in /data/web/virtuals/158305/virtual/www/wp-content/themes/draftspot_theme/ds_services_list.php on line 345