Staňte se učitelem, který nevypouští duši!

Zúčastněte se akreditovaného dvoudenního kurzu pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol zaměřeného na péči o duševní zdraví.

Nové termíny budeme vypisovat od ledna 2023. Pokud máte zájem o účast na tomto kurzu, informujte koordinátorku Danielu Syrovátkovou na e-mailu daniela.syr@nevypustdusi.cz. O plánovaných termínech Vás bude během podzimu informovat.  

Obsah kurzu:

  • předcházení syndromu vyhoření
  • psychohygiena pro učitele
  • prevence duševních obtíží u žáků
  • relaxace metodou všímavosti (mindfulness)
  • aktivity, které můžete využít přímo ve třídě
  • vedení podpůrného rozhovoru s žákem s duševními obtížemi
  • nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých včetně kazuistik ze školního prostředí
  • reflexe a sdílení zkušeností

První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků ve třídě.

Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů reflektují, jak se jim dařilo.

Účast na Duševní zdravovědě pro učitele je příležitostí pro sdílení dobré praxe, zkušeností a inspirace mezi účastníky.

Podmínky účasti:

Pro získání certifikátu je nutné zúčastnit se obou dvou školicích dní v celé délce (16 hodin).

Cena kurzu je 4.500 Kč za oba dny včetně drobného občerstvení a všech materiálů.
Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému DVPP (č. akreditace: 15826/2019-1-622).

Kurz je možné hradit ze Šablon pro ZŠ i SŠ, a to z těch zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů – konkrétně 2.III/7 d). Jedná se o Šablonu DVPP v rozsahu 8 hodin. Šablony jsou stavěny tak, že na akreditovaný kurz Duševní zdravovědy pro učitele v délce 16 hodin lze vykázat dvě šablony. Takto může škola zaplatit celý kurz a vykázat ho do svého projektu.

Aktuální termíny:

Je nezbytné zúčastnit se obou školicích dní. Budou-li v době konání kurzu platná epidemiologická nařízení, kvůli kterým jej nebude možné uskutečnit v prezenční podobě, koná se první školicí den online. Druhý den je nutné uskutečnit prezenčně, v případě nařízení bude stanoven náhradní. V takovéto kombinované podobě stále platí, že je kurz akreditovaný v systému DVPP.

Nabídka pro sborovny:

Kromě otevřených kurzů pro jednotlivce nabízíme možnost zorganizovat kurz pro celý učitelský sbor přímo u vás ve škole. Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzů Danielu Syrovátkovou, daniela.syr@nevypustdusi.cz.

V případě zájmu o kurz vyplňte prosím níže závaznou přihlášku: