Níže se nachází seznam sociálně-zdravotních služeb pro podporu lidí s duševními obtížemi.

Podrobné informace o službách po celé ČR jsme pro vás připravili do tabulky. Pro její zobrazení klikněte na tlačítko níže.

Přehled vybraných služeb

Linka první psychické pomoci - Tel.: 116 123, nonstop

Pražská linka důvěry - Tel.: 222 580 697 nonstop

Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice - Tel.: 284 016 666 nonstop

Linka naděje Brno - Tel.: 532 232 078 nonstop

Linka důvěry Ostrava - Tel.: 737 267 939 nonstop

Modrá linka - 549 241 010 (pevná linka), 608 902 410 (mobil) od 9.00-21.00, chat

Linka důvěry v ČR podle krajů

Sociální klinika (více poboček po ČR) Finančně dostupné terapeutické služby v 16 městech ČR pro ty, kteří se nachází v náročné životní situaci a nemohou si terapii dovolit.

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. Bezplatná telefonní linka pro ty, kteří hledají cestu k psychoterapii

Meetina (Praha) Konzultace, na které vám psychologové poskytnou, nebo doporučí takovou službu, která by vám co nejvíce vyhovovala. Máte možnost se zeptat, co vás ohledně péče o duši zajímá a kde lze najít odbornou pomoc.

Terapeutický přístav (Praha) Finančně dostupná psychoterapie, kterou poskytují terapeuti - studenti, kteří aktuálně procházejí vzděláváním v psychoterapii.

Terap.io (online terapie) Online terapie a poradenství pro všechny, kteří řeší nějaké životní problémy a chtějí pomoci od odborníka.

Česká asociace pro psychoterapii (seznam certifikovaných psychoterapeutů) Seznam může sloužit pro vyhledání terapeuta podle místa bydliště, případně pro ověření vzdělání terapeuta.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Seznam může sloužit pro vyhledání psychiatra, klinického psychologa, psychoterapeuta a dalších odborníků podle místa výkonu praxe.

CDZ poskytují sociálně-zdravotní terénní i ambulantní služby osobám se závažným duševním onemocněním a jejich rodinám. Služby CDZ jsou spádové - přístup ke službám konkrétních CDZ mají pouze lidé žijící ve spádové oblasti daného CDZ. Týmy CDZ jsou složeny ze sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

CDZ Brno

CDZ Cheb

CDZ Chomutov

CDZ Eset

CDZ Havlíčkův Brod

CDZ Hradec Králové

CDZ Karlovy Vary

CDZ Kroměříž

CDZ Mladá Boleslav

CDZ Opava

CDZ Pardubice

CDZ Plzeň

CDZ Prahu 6

CDZ Praha 8

CDZ Praha 9

CDZ Přerov

CDZ Strakonice

CDZ Tábor

CDZ Trutnov

CDZ Uherské Hradiště

CDZ poskytují sociálně-zdravotní terénní i ambulantní služby osobám se závažným duševním onemocněním a jejich rodinám. Služby CDZ jsou spádové - přístup ke službám konkrétních CDZ mají pouze lidé žijící ve spádové oblasti daného CDZ. Týmy CDZ jsou složeny ze sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a peer konzultantů, tedy lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty (Beroun)

Včasná intervence je určena lidem, u kterých se rozvíjí závažné duševní onemocnění (zejména psychotického rázu). Cílem je co nejdříve poskytnout mladému člověku a jeho blízkým odbornou pomoc. Pomoc zahrnuje například individuální a rodinné poradenství, psychoterapii, podporu ve škole a v práci, farmakoterapii a psychoedukaci. Služby týmu včasné intervence jsou spádové - přístup ke službám konkrétních týmů mají pouze lidé žijící ve spádové oblasti daného týmu.

Regionální tým Praha 8

Regionální tým Plzeň

Regionální tým Blansko a okolí

Tým včasné podpory pro děti a dospívající - PRÁH Jižní Morava (projekt bude realizován do 31. 8. 2023)

Dítě v krizi může zavolat na telefonickou linku nebo navštívit centrum krizové pomoci v nouzi samo, ale některá zařízení vyžadují při opakované návštěvě informovaný souhlas zákonného zástupce.

Linka bezpečí - 116 111 nonstop

Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA - 541 235 511 nonstop, 608 118 088

Dětské krizové centrum - 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující zážitky v kyberprostoru)

IPčko (slovenská chatová poradna pro mladé lidi)

Ze zákona mají všechny veřejné vysoké školy povinnost poskytovat poradenské služby. Kontakty na všechna VŠ poradenská centra naleznete v Adresáři informačních a poradenských pracovišť.

Rodičovská linka - 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., email: pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka pro rodinu a školu - 116 000 , nonstop, zdarma

Krizové centrum pro děti a rodinu - 778 111 281

Senior telefon - 800 157 157 nonstop

anonymní, zdarma

Linka seniorů, Elpida, o.p.s. - 800 200 007, od 8:00 do 20:00

anonymní, zdarma, pro seniory, osoby pečující o seniory a osoby v krizi

Centrum Anabell - poruchy příjmu potravy, Linka 774 467 293

Kaleidoskop - ambulance a terapeutická komunita (poruchy osobnosti)

Anonymní alkoholici

Bílý kruh bezpečí - linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, 116 006 nonstop

Drogová poradna

S barvou ven - LGBTIQ problematika

Úsměv mámy

Greendoors - podpůrná skupina pro lidi s duševní onemocněním (Praha)

Cesta domů - pomoc a podpora lidem, kterým zemřel blízký člověk (Praha)

Dobré místo - svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním (Praha)

SFinga - svépomocná skupina pro lidi trpící sociální fobií, výraznou sociální úzkostí nebo vyhýbavou poruchou osobnosti (Praha)

Sympathea - poradenství, svépomocné skupiny a jiné formy pomoci pro rodinné příslušníky a blízké kteří trpí duševní nemocí (Praha)

Mlýnek - svépomocné setkávání lidí s duševním onemocněním (Ostrava)

Self Help Ústí nad Labem - svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním (Ústí nad Labem)

Baobab (Praha a Kladno)

Bona (Praha)

Dobroduš (Praha)

Fokus Praha

Fokus Mladá Boleslav

Fokus Vysočina

Fokus České Budějovice

Fokus Labe

Fokus Liberec

Fokus Opava

Fokus Písek

Fokus Tábor

Fokus Turnov

Ledovec (Plzeňský kraj)

Lomikámen (Beroun)

Mana (Olomouc)

Náruč (Dobřichovice)

Péče o duševní zdraví (Pardubický a Královohradecký kraj)

Práh Jižní Morava

Úsměv mámy

Vida (více poboček po ČR)

Zahrada 2000 (Jeseník, Olomoucký kraj)

Mapy vytvořené projektem Mindset