Staňte se učitelem, který nevypouští duši!

Zúčastněte se akreditovaného dvoudenního kurzu pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol zaměřeného na péči o duševní zdraví.

Obsah kurzu:

 • předcházení syndromu vyhoření
 • psychohygiena pro učitele
 • prevence duševních obtíží u žáků
 • relaxace metodou všímavosti (mindfulness)
 • aktivity, které můžete využít přímo ve třídě
 • vedení podpůrného rozhovoru s žákem s duševními obtížemi
 • nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých včetně kazuistik ze školního prostředí
 • reflexe a sdílení zkušeností
První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků ve třídě. Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů reflektují, jak se jim dařilo. Účast na Duševní zdravovědě pro učitele je příležitostí pro sdílení dobré praxe, zkušeností a inspirace mezi účastníky.

Podmínky účasti:

Pro získání certifikátu je nutné zúčastnit se obou dvou školicích dní v celé délce (16 hodin).

Cena kurzu je 4.500 Kč za oba dny včetně drobného občerstvení a všech materiálů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému DVPP (č. akreditace: 15826/2019-1-622).

Kurz je možné hradit ze Šablon pro ZŠ i SŠ, a to z těch zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pedagogů - II/2.1 e & III/2.2 e či i.

Aktuální termíny:

 • úterý 15. 9. 2020 & úterý 6. 10. 2020 (Praha, vždy 9:00 - 17:00)
 • sobota 26. 9. 2020 & sobota 31. 10. 2020 (Praha, vždy 9:00 - 17:00)
 • pondělí 9. 11. 2020 & úterý 8. 12. 2020 (Praha, vždy 9:00 - 17:00)
 • sobota 21. 11. 2020 & sobota 12. 12. 2020 (Praha, vždy 9:00 - 17:00) 
(kurz probíhá v Praze, je nezbytné zúčastnit se obou školicích dní)

Nabídka pro sborovny:

Kromě otevřených kurzů pro jednotlivce nabízíme možnost zorganizovat kurz pro celý učitelský sbor přímo u vás ve škole. Pro více informací kontaktujte koordinátorku kurzů Danielu Syrovátkovou, daniela.syr@nevypustdusi.cz.
 

V případě zájmu o kurz vyplňte prosím níže závaznou přihlášku: