Jak nevypustit duši při distančním studiu

Pokud studujete v době pandemie, možná dobře víte, jak může být stresující: nedostatek motivace k učení izolace a nedostatek sociálních vazeb s vrstevníky, nemožnost se potkávat nejistota ohledně otevření škol neustále se měnící termíny, nemožnost cokoliv plánovat strach o vlastní zdraví a zdraví svých blízkých udržet pozornost na online výuce řešení častých konfliktů s rodiči…

Syndrom vyhoření na home office

Co byste měli vědět o syndromu vyhoření? Syndrom vyhoření není samostatná diagnóza, je to soubor příznaků, které se vyvíjejí postupně v čase a mohou se podobat některým projevům deprese a úzkostných onemocnění. Syndrom vyhoření se projevuje jak na fyzické, tak psychické úrovni a může zasahovat i do našich vztahů. Postupný rozvoj obtíží často vede k tomu, že…