Naše vize a mise

Náš tým

Marie (ředitelka & spoluzakladatelka)

Marie vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham, kde byla aktivní členkou Student Minds a v rámci univezity se zapojila i do kampaně Time to Change. Po návratu do Čech se založila spolu s Terezou kampaň Nevypusť duši a později se postarala o přerod tohoto studentského projektu do neziskové organizace.


V Nevypusť duši řeší zejména strategii a směřování organizace, komunikuje s partnery a médii a podílí se na odborném obsahu. Marie také spolupracuje na reformě péče o duševní zdraví v ČR s Ministerstvem zdravotnictví a je členkou Rady vlády pro duševní zdraví. Zajímá se o inovativní pedagogiku, přírodní vědy a výzkum v medicíně. Baví ji spánek, dlouhé procházky, kvalitní seriály a zpěv.


Můžete ji kontaktovat na: marie@nevypustdusi.cz.

Dominika (psycholožka)

Dominika je psycholog s uměleckou duší. V ND se stará o zodpovídání individuálních dotazů a odbornou podporu a vzdělávání týmu. Je spoluzodpovědná za profesionalitu contentu a metodik workshopů i přednášek. Pomáhá také s organizačními věcmi.

Vystudovala psychologii na FF UPJŠ v KE a přestěhovala se do Prahy. Dříve pracovala jako školní psycholožka na ZŠ, nyní působí na ambulanci klinické psychologie a je frekventantkou KBT výcviku. Miluje hudbu, od 6 let hraje na klavír, ráda ho vyučuje a korepetuje. Při práci s dětskými klienty propojuje všechny své profesní zájmy do muzikoterapie. Nejčastěji ji můžete zahlédnout na koncertech, v divadle, nebo na výstavě. Pokud právě neběhá za kulturou, setká se s přáteli u dobrého jídla. Nepije kafe, má ráda horkou čokoládu a knížky.

Můžete jí kontaktovat na: dominika@nevypustdusi.cz

 

Monika (manažerka komunikace)

Monika má na starosti obsah webu, tvoří infografiky a rukama jí prochází vše, co se dočtete na našem Facebooku nebo vidíte na Instagramu. Studovala fundraising pro neziskové organizace a několik let pracovala pro Centrum Paraple v oddělení PR, fundraisingu a produkce. Mimo Nevypusť duši spolupracuje s organizací EDUin a zároveň působí jako mentorka pro zahraniční dobrovolníky, kteří k nám přijíždí na dlouhodobé projekty. Jednoho takového se sama před pár lety zúčastnila ve Španělsku. Ráda jezdí na výlety a výšlapy do přírody, má za sebou první otužovací sezónu a asi jako jediná v týmu Nevypusť duši nepije kafe.

Kontaktovat ji můžete na: monika@nevypustdusi.cz.

Daniela (koordinátorka učitelských programů)

Daniela se v Nevypusť duši pohybuje od roku 2018. Ze začátku jako dobrovolnice, v současné době jako koordinátorka programu pro učitele. Zajišťuje hlavně to, aby se jak účastníci programu, tak lektoři ocitli ve správný čas na správném místě a aby měli k dispozici vše, co by k dispozici měli mít. Mimo Nevypusť duši ji můžete potkat také v Nadaci Neziskovky.cz, kde se stará o koordinaci celého vzdělávání. Aktuálně studuje magisterský program oboru andragogika. Má ráda zážitkovou pedagogiku, čas od času také pořádá zážitkové akce v Hnutí Brontosaurus. Pokud ji potkáte mimo plánované setkání, pravděpodobně bude mít zabořený nos v nějaké knížce.

Kontaktovat ji můžete na: daniela.syr@nevypustdusi.cz.

Pavla (koordinátorka SŠ programů)

Pavlu můžete v Nevypusť duši potkat již několik let - nejdřív v roli dobrovolníka a poté lektora středoškolských workshopů i akcí pro veřejnost. Nyní je zodpovědná za koordinaci lektorů středoškolských workshopů. Ví kdo, kdy, kam a s kým jede, jestli je ve škole dostupný počítač a v kolik začíná první hodina. Narazit na ni můžete i při hospitacích. Mimo Nevypusť duši působí ještě jako lektor primární prevence na základních školách ve Středočeském kraji. Baví ji práce s dětmi všech věkových kategorií. Ve volném čase ráda poslouchá hudbu z gramofonu i naživo a nebo se toulá přírodou.

Kontaktovat ji můžete na: pavla@nevypustdusi.cz

Tereza (spoluzakladatelka)

Tereza vystudovala Experimentální psychologii v britském Oxfordu a nyní tam dokončuje PhD, během kterého zkoumá, jak zlepšit léčbu deprese díky metodě behaviorální aktivace. Nevypusť duši spoluzaložila a první rok vedla, po té se vrátila na studia do Anglie a vedení předala kolegyni Marii. Její pracovní zkušenosti zahrnují vyučování neurovědy na letních školách, přednášení na brněnské FSS a výzkum v Národním ústavu duševního zdraví, kde posuzovala intervence na snížení stigma a diskriminace. Miluje tanec, jógu a španělštinu.


Můžete ji kontaktovat na: tereza@nevypustdusi.cz.

Andrea (koordinátorka brněnského týmu)

Andrea je v Nevypusť duši od února 2019, kdy se vyškolila jako lektor workshopů pro veřejnost. V říjnu přešla do pozice koordinátorky brněnského týmu. Má tedy přehled o všech workshopech v Brně a okolí a rozděluje je lektorům. Zajišťuje, aby měli všichni dostatek materiálů pro návštěvníky workshopů, a stará se o celkovou pohodu týmu. Kromě toho má pod palcem také organizaci workshopů pro veřejnost v Brně - od prvního oslovení až po jejich realizaci.


Téměř 10 let pracuje na pozicích, ve kterých byla komunikace a organizace její hlavní zbraní, angažovala se například na postu komunikační expertky pro projekt Mobilní rozhlas nebo působila v Komerční bance. Během toho vystudovala FAl UTB ve Zlíně. Mimo Nevypusť duši se věnuje primárně hudbě a zpěvu v různých vokálních uskupeních. Miluje procházky v přírodě, ruční psaní dopisů a Pána prstenů viděla nejméně 50x (každý díl).


Kontaktovat ji můžete na: andrea.leo@nevypustdusi.cz

Michaela (koordinátorka finanční spolupráce)

Michaela vystudovala VŠE v Praze a pracovala jako projektová koordinátorka. V Nevypusť duši společně s Marií pečuje o firemní dárce a partnery a usiluje o to, aby se s námi cítili dobře. Je zodpovědná za fundraisingovou strategii organizace a píše žádosti na různé grantové programy.

Můžete ji kontaktovat na: michaela@nevypustdusi.cz

Barbora (office manager)

Bára pracovala v mnoha oborech, působila jako asistentka pedagoga, podílela se na pořádání eventů a má bohaté zkušenosti s administrativou a provozem. V Nevypusť duši se stará právě o organizační chod kanceláře, píše zápisy z našich porad, připravuje prezentace a je podporou pro celý náš tým tak, aby vše fungovalo a naše tiskárny měly vždy plný toner.

Kontaktovat ji můžete na: barbora@nevypustdusi.cz

Klára (psycholog)

Klára je psycholožka s šálkem kávy v ruce. Vystudovala psychologii na PedF UK v Praze a pracuje jako školní psycholožka na střední škole. Už během studia začala působit v Nevypusť duši jako lektorka středoškolských programů a postupně se stala i lektorkou workshopů a webinářů pro veřejnost, firmy a učitele. V současné chvíli je v Nevypusť duši odbornou podporou, vede metodický tým pro středoškolské a veřejností programy, zodpovídá individuální dotazy a pomáhá s přípravou contentu.

Kontaktovat ji můžete na: klara@nevypustdusi.cz

Barbora Pšenicová (odborná garantka)

Bára pracuje v neziskovém sektoru už 15 let a během své pracovní kariéry měla možnost se vzdělávat v různých oblastech - od kariérového poradenství, přes téma sexuální asistence u osob s hendikepem až po práci s traumatem. Posledních pár let se věnuje inovacím v neziskovém sektoru.


Realizovala pilotní vzdělávání žen ze sexbyznysu, zabývala se patologickými jevy u mládeže, vyvíjela novou podobu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a mapovala možnosti změn v praxích studentů a studentek sociální práce. Zároveň vede vlastní terapeutickou praxi, působí jako konzultantka a supervizorka pro neziskové organizace a pracuje na tématu právní hledisko předávání informací mezi službami a realizace multidisciplinární práce v různých kontextech.


Ve volném čase je vášnivou lyžařkou, stále se učící kuchařkou, nadšenou filmovou kritičkou a trochu netrpělivou mámou.


Kontaktovat ji můžete na: barbora.pse@nevypustdusi.cz

Příběh aneb Jak to všechno začalo

Kampaň Nevypusť duši vznikla v létě 2015, když kamarádky Tereza a Marie zjistily, že mají velmi podobný sen - založit v Česku projekt na osvětu o duševním zdraví. Obě měly za sebou studium v Anglii, kde je v této oblasti mnohem větší informovanost než v Česku, a obě také musely v minulosti řešit své psychické problémy spojené nejen s náročným studiem. Tyto faktory pro ně byly velkou motivací pomáhat ostatním a přinést něco ze zahraničního studia zpátky domů. To léto zkontaktovaly několik českých organizací, které podpořily jejich nápad, a daly dohromady tým nadšených dobrovolníků. Na podzim začala kampaň šířit své první infografiky a videa po sociálních sítích a během prvního týdne existence získala na Facebooku velkou podporu.
Kampaň pokračovala v růstu a dnes je z nás nadšená neziskovka. Pořádáme workshopy pro středoškoláky, učitele, firmy a veřejnost po celé ČR, angažujeme se v Reformě péče o duševní zdraví, zastupujeme uživatele péče v Radě vlády pro duševní zdraví, spolupracujeme s odborníky i lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a dalšími neziskovými organizacemi, jako jsou například Skaut, Green Doors, Práh či Anabell. Leží nám na srdci budoucnost moderní péče o duševní zdraví, na důkazech založená prevence, včasná intervence, lidská práva uživatelů psychologické a psychiatrické péče, snížení stigmatu, vzdělávání budoucích profesionálů v pomáhajících profesích a dostupnost služeb.
Věříme, že duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit stejně tolik jako o zdraví fyzickém.

Naše inspirace

Výroční zprávy

Nevypusť Duši, z. s. zajišťuje osvětu a prevenci v oblasti péče o duševní zdraví pro děti, dospívající i dospělé. Za tímto účelem organizuje spolek workshopy, besedy, přednášky, kurzy a další vzdělávací akce ve školách a školských zařízeních i mimo ně. Tyto zásady se vztahují na kohokoli, kdo pracuje jménem Nevypusť Duši, z. s., včetně vyšších manažerů a správní rady, placených zaměstnanců, externích spolupracovníků a expertů, dobrovolníků a stážistů.

ZÁSADY OCHRANY DĚTÍ PRO PRACOVNÍKY NEVYPUSŤ DUŠI