Krizová centra
20. 12. 2021

Krizová centra

Pokud cítíme, že je jakákoliv situace nad naše síly, nemusíme na to být sami. Ve chvílích, kdy mohou nepříjemné pocity překračovat hranici toho, co jsme schopni unést, jsou zde krizové služby, na které je možné se obrátit.

Co je krize?

Jedná se o situaci, kterou vnímáme jako zátěžovou. V životě ji můžeme zažít všichni, nejedná se o nemoc ani patologický stav. Krize nevzniká sama od sebe, většinou jí předchází tzv. spouštěč – obvykle je to náročná situace v životě, ale může jich být vícero.

Příklady situací, které mohou spustit krizi:

 • ztráta blízké osoby, rozchod, partnerská krize
 • ztráta bydliště nebo majetku
 • změna zaměstnání, odchod do důchodu
 • jakákoliv změna nebo volba v životě
 • narození dítěte
 • dlouhodobé psychické obtíže, např. vyhoření, deprese, úzkosti, panické ataky, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu

Ačkoliv se to tak na začátku nezdá, a můžeme mít pocit, že to dál nezvládneme, krize má obvykle řešení a může být dokonce dobrou příležitostí, jak nastartovat pozitivní změny v životě. Zvládnutí krize závisí nejen na tom, jaké máme osobnostní predispozice, ale odvíjí se to také od našich předešlých životních zkušeností. Vliv na to, jak si s krizí poradíme mají také vztahy, které kolem sebe máme, náš životní styl nebo koníčky.

To, co jeden vnímá jako krizi, někdo jiný jako krizi vnímat nemusí.

Občas můžeme mít tendence srovnávat se s lidmi z našeho okolí, kteří zvládají podobné situace lépe, a s vyhledáním pomoci začít váhat. Od vyhledání odborné pomoci nás někdy může zrazovat i naše okolí. Ne všichni ale vnímají jako krizi stejnou situaci a rozhodnutí, že je vhodný čas vyhledat odbornou pomoc je pouze na nás. Obrátit se na odborníka není známkou slabosti. Je to rozhodnutí, které může vést ke spokojenějšímu životu. Pokud se nacházíme v situaci, kterou sami nezvládáme, můžeme využít služby tzv. krizové intervence.

Krizová intervence není to samé jako psychoterapie

Zatímco psychoterapie je zpravidla dlouhodobější forma podpory, kde terapeutický vztah pomáhá nastartovat změny v různých oblastech života, krizová intervence je zaměřena na akutní řešení problému (krize) a většinou je krátkodobá a časově ohraničená. Cílem krizové intervence je stabilizace člověka v krizi.

Klient na začátku dostává prostor pro vyprávění svého příběhu. Je zcela v pořádku, pokud u toho prožívá intenzivní emoce a dává jim volný průběh. Slzy k tomu často patří a není potřeba se za ně stydět. Intervent je v takových chvílích bezpečnou oporou, která provází krizí, a pomáhá vytvořit krátkodobý plán.

Kdo je to intervent? Obvykle se jedná o psychologa, lékaře – zejména psychiatra, pedagoga či sociálního pracovníka, který absolvoval odborný výcvik v krizové intervenci. Může se jednat také o studenta pomáhající profese s náležitým výcvikem. Mohou se zde uplatňovat i laici, kteří prošli výcvikem krizové intervence a v průběhu své práce se dále vzdělávají a mají pravidelnou supervizi.

Existuje více forem pomoci v krizi a některá zařízení mohou nabízet i více z nich současně:

 • Pokud potřebujeme okamžitou pomoc a je pro nás důležitá anonymita, můžeme se obrátit na některou z linek důvěry. O tom, jak funguje telefonická a internetová krizová pomoc, jste se mohli dočíst v našem článku Linky důvěry.
 • Pro krizová centra je typická ambulantní (docházková) forma. Jedná se o individuální přístup tváří v tvář ve chvílích, kde nehrozí bezprostřední ohrožení života. Probíhá jako sezení v krizovém centru, ambulanci nebo v jiném zařízení.
 • Pokud by setrvání v přirozeném prostředí mohlo být pro klienta ohrožující, např. hrozí ublížení na zdraví či životě jednotlivce či další osoby, je možné přistoupit k hospitalizaci. Jedná se o pobyt na lůžku po dobu nezbytnou na stabilizaci psychického stavu.
 • V případě, že klient není schopen vyhledat odbornou pomoc sám (např. z důvodu závažného psychického stavu, nebo jiných překážek, které mu znesnadňují přístup do zařízení), může ho krizový intervent navštívit v jeho prostředí. Jedná s o tzv. terénní pomoc. Více o tom, jak může vypadat terénní pomoc, se dozvíte v dalším z našich článků, kde přiblížíme působnost multidisciplinárních týmů v rámci Center duševního zdraví. Obdobou terénní pomoci je i první psychická pomoc, která se využívá při výjezdech záchranných složek (např. u dopravních nehod) nebo při zásahu a intervenci u živelních a jiných katastrof.

Krizová centra

V České republice je krizová pomoc tváří v tvář ne vždy dobře dostupná, protože ačkoliv najdeme v každém kraji službu, která se nazývá “krizové centrum”, existují v ČR pouze 4 krizová centra, která jsou dostupná nonstop.

Krizová centra spadají pod zdravotní nebo sociální služby a nabízí pomoc lidem, u kterých došlo k závažnému zhoršení psychického stavu v důsledku náhlé životní události. Své služby poskytují klientům v rámci sociálních služeb nebo hrazeného zdravotního pojištění zdarma a to buď ve stanovené pracovní době, nebo nonstop.

Bezodkladná péče v krizovém centru může probíhat různou formou:

 • krizová intervence tváří v tvář
 • psychologické poradenství
 • krátkodobá psychoterapie
 • krátkodobý pobyt na lůžku v případě, kdy je nutná psychiatricko-psychologická intervence, ale není nutná hospitalizace
 • některá centra mohou nabízet skupinové psychoterapeutické programy, nebo pobyt ve stacionáři

V České republice fungují pouze 4 krizová centra pro dospělé s nonstop provozní dobou, kam můžete přijít kdykoliv, během svátků, víkendů i v noci, a to bez předešlého objednání. Obvykle zde mají k dispozici i krizová lůžka, záleží však na naplnění jejich kapacity.

 • Krizové centrum Ostrava596 110 882-3, 732 957 193

  Ruská 94/29, Ostrava

   • Součástí krizového centra je i terapeutická práce zaměřená na dětské oběti trestného činu a děti zasažené traumatizující událostí, ve věku od 5 do 18 let.
   • telefon:  720 951 708, e-mail: terapiedeti@kriceos.cz

Kromě těchto krizových center existuje celá řada dalších zařízení napříč regiony celé ČR, která mají v názvu “krizové centrum”, a své služby nabízí v omezené pracovní době. Je vhodnější se do nich předem objednat, pokud to situace dovolí – může se stát, že pracovníci na místě budou aktuálně vytížení a budou věnovat svůj prostor jiným klientům. Odkazy na tyto služby najdete na konci článku.

poznámka: Krizová centra neposkytují služby osobám, se kterými v důsledku jejich stavu nelze pracovat metodami krizové intervence (např. osobám nespolupracujícím, agresivním nebo pod vlivem omamných látek).

Jak probíhá sezení v krizovém centru?

Samotná skutečnost, že jste v osobním kontaktu s interventem snižuje oproti telefonické krizové intervenci anonymitu, ne vždy to však znamená, že musíte sdělovat osobní informace. Míra sdělení osobních informací se ale může u jednotlivých zařízení lišit – u některých center se může jednat o službu, která bude zcela anonymní, jiná zařízení mohou vyžadovat identifikaci průkazem pojištěnce.

Pracovník centra se pokusí zorientovat ve vaší situaci a bude se snažit společně s vámi soustředit na konkrétní aktuální problém a nalézt řešení.

Pokud pociťujete krizi, můžete přijít do centra sami, nebo v doprovodu blízké osoby. V nonstop krizovém centru s vámi bude na začátku mluvit pracovník, který má službu, např. zdravotní sestra, v jiných centrech to může být třeba sociální pracovník, který dál domlouvá sezení u krizového interventa – psychologa, apod.

Na začátku samotného sezení s krizovým interventem obvykle proberete průběh samotné intervence – jaká bude délka, jaké jsou podmínky mlčenlivosti a jak sezení proběhne. Jedno sezení trvá obvykle okolo 50 minut, záleží však na konkrétní situaci a potřebách klienta, a tak se může čas prodloužit či zkrátit.

Pracuje se se “zakázkou”, tedy důvodem, proč klient vyhledal krizovou intervenci. Společně pak intervent s klientem vytváří plán dalšího postupu. Na závěr může v případě potřeby intervent nabídnout další možnost konzultace, případně možnost krátkodobého pobytu v krizovém centru, pokud to umožňuje. Může také předat kontakty na další služby a fungovat jako rozcestník na poli psychologické pomoci.

Dětské krizové centrum

Služba je určena pro děti a dospívající, kteří se nachází v náročné situaci, nebo mají problémy. Může se jednat o problematiku:

    • týrání (fyzické i psychické)
    • zneužívání (sexuální týrání a experimentování)
    • zanedbávání (pokud se rodiče o výchovu nezajímají a nenaplňují potřeby dítěte
    • ublížení (pro oběti nebo svědky trestných činů a násilí)
    • ohrožení na zdravém vývoji doma a ve škole (např. násilí, konflikty, nebo časté hádky rodičů, závislosti v rodině, rozvod, úmrtí, šikana, problémy s vrstevníky)

Služba je poskytována zdarma a je možné zůstat zcela v anonymitě. V provozní době zařízení mohou děti přijít samy či v doprovodu rodičů, kamarádů a jiných osob.

Adresa:  V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4

Telefon ambulantní služby: +420 241 480 511, +420 777 664 672

E-mail: ambulance@ditekrize.cz

www.ditekrize.cz

Děti a dospívající mohou pracovníky kontaktovat z jakéhokoliv místa ČR také písemně nebo telefonicky.

    • Nonstop Linka důvěry: 241 484 149 , 777 715 215
    • Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
    • Online chat: https://elinka.internetporadna.cz/
    • Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: +420 778 510 510

poznámka: V závažných případech krizové centrum spolupracuje s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nebo Policií ČR.

Klienti krizových center mají právo na podání a řádné projednání své stížnosti, nejsou-li spokojeni s poskytovanou službou, např. s přístupem pracovníka. Informace k vyřizování stížností mají zařízení zpravidla uvedené na svém webu.

Ze seriálu, kde představujeme služby v oblasti duševního zdraví, dosud vyšlo:

Linky důvěry – jak probíhá telefonická krizová pomoc + seznam kontaktů na linky

Psychoterapie – přehled informací pro ty, kdo hledají dlouhodobou podporu + tipy, jak vyhledat vhodného psychoterapeuta

Pokud chcete být oporou pro svého blízkého, který si prochází psychickými obtížemi, přečtěte si náš Manuál pro blízké

Kde hledat krizovou pomoc (podle krajů v ČR)

Hl.m.Praha

Acorus – krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím

SOS Centrum – Diakonie ČCE – SKP v Praze

Dům Přemysla Pittra pro děti, Praha

krizová pomoc a sociální rehabilitace pro děti od 0 do 18 let, které jsou ohrožené nedostatkem péče, které jsou týrané nebo zneužívané a jsou ohrožena jejich lidská práva

Terapeutické centrum Modré Dveře – Praha, Říčany

Středočeský kraj

Centrum krizové intervence Kutná Hora

Jihomoravský kraj

Krizová pomoc SPONDEA Brno

pro všechny od 3 do 65 let věku, kdo se ocitli v tíživé životní situace

Krizové centrum pro děti a dospívající Brno

Charitní krizová pomoc Blansko

ambulantní i terénní krizová pomoc, sociální a terapeutická pomoc

Královéhradecký kraj

Poradna pro oběti násilí Nomia Hradec Králové

oběti trestné činnosti, rodiny, manželské a partnerské páry

Dětské krizové centrum Nomia Hradec Králové

pomoc dětem a rodinám ohroženým traumatem

Intervenční centrum Hradec Králové

osoby ohrožené domácím násilím od 16 let věku

Olomoucký kraj

Krizová pomoc Charita Olomouc

pomoc dospělým jednotlivcům, párům i rodinám, počet návštěv není omezen, služba je anonymní, bezplatná, má ambulantní, terénní a pobytovou formu

Intervenční centrum Olomouc

pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím, psychologická pomoc, sociální a právní poradenství 

Moravskoslezský kraj

Fénix – Krizová pomoc Opava

osoby od 16 do 80 let

Krizové centrum pro děti – CSS Ostrava

ambulantní a terénní krizová pomoc pro děti do 18 let a jejich rodinné příslušníky

Pardubický kraj

Krizové centrum J.J.Pestalozziho – Svitavy, Žamberk, Chrudim

krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické, právní a sociální poradenství

SKP – Centrum Pardubice

přístřeší, psychická a materiální podpora pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly v krizové situaci 

K-Centrum Pardubice

sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

Krizová pomoc Žamberk

pro ženy, rodiče s dětmi a rodiny

Zlínský kraj

Intervenční centrum Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště

osoby starší 16 let, ohrožené nebo vystavené fyzickému, psychickému, sexuálnímu či ekonomickému násilí

Dětské centrum Zlín, p.o. Krizové centrum

731 404 418, 577 436 110 (730 166 862 – Pohotovostní linka)

Určeno pro děti a rodiny v akutní krizi, která ohrožuje vývoj či zdraví dítěte Služba je anonymní a bezplatná 

Ústecký kraj

Centrum krizové intervence Spirála Ústí nad Labem

pro dospělé, ambulantní služba, krizová lůžka, terénní krizový tým, bezplatné právní poradenství, poradna pro osoby ohrožené domácím násilím

TRIANGL – Krizové centrum pro děti Ústí nad Labem

nonstop linka pomoci, osobní konzultace i bez doporučení a objednání každý čtvrtek od 10:00-18:00

Karlovarský kraj

Krizové centrum Res Vitae Karlovy Vary

pro dospělé, i bez předešlého objednání

Krizová pomoc Cheb

pro dospělé a děti (v doprovodu osoby starší 18 let) v nepříznivé sociální situaci, krátkodobé bydlení, psychologická intervence

Plzeňský kraj

Intervenční centrum Plzeňského kraje

ambulantní a terénní pomoc osobám ohroženým domácím násilím

SOS Domažlice

ambulantní a terénní pomoc osobám ohroženým náročnou životní situací a sociálním vyloučením

Kraj Vysočina

Krizové centrum J.J.Pestalozziho Jihlava

krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, psychologické a sociální poradenství

Intervenční centrum Jihlava

krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

Jihočeský kraj

THEiA – Krizové centrum České Budějovice

ambulantní a terénní krizová pomoc

Liberecký kraj

Intervenční centrum pro pomoc obětem domácího násilí Liberec

https://prorodinu.olomouc.eu/poradna/krizova-centra-a-tisnove-linky

https://psychoportal.cz/krizova-centra-a-sluzby/

Téma
Odborná pomoc
Líbil se vám článek?
Pošlete ho dál
Facebook

Přečtěte si další zajímavé články